Kosken Tl kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

tuntiopettajan tehtävä toistaiseksi 1.8.2023 alkaen

Opetettavina aineina yläkoulun ja lukion musiikki. Opetustunnit hajaantuvat kaikille viikonpäiville. Tehtävään liittyy koulujen esitysten ohjaaminen, myös tuntien ulkopuolella. Tehtävään kuuluu myös erityisopetusta yläkoulussa.

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava  selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

Hakemukset osoitetaan Kosken Tl kunnan sivistyslautakunnalle ja toimitetaan 28.4.2023 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteella jouni.karvonen@koski.fi

Tiedustelut: perusopetusjohtaja Jouni Karvonen

jouni.karvonen@koski.fi

044 4840212

 

Koskella TL 13.4.2023

Sivistyslautakunta