TIEDOTE                                                                                                                  2.2.2023

Kosken Tl perinnetoimikunnan perustaminen

Perinnetoimikunnan perustava kokous pidettiin, Kosken POP-pankissa 26.1.2023. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki koskelaiset yhdistykset sekä kunnan puolesta keskeiset toimijat. Paikalla yhdistysten edustajia oli 17 sekö kunnan edustajat (kunnanjohtaja, lukion rehtori ja hyvinvointikoordinaattori) Aluksi Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Osmo Suominen esitteli tilaisuudessa Perinnetyön suunnittelua, valtakunnallista ja maakunnallista organisaatiota ja tämän jälkeen pidettiin niin kutsuttu toimikunnan perustamiskokous.

Kokouksessa käsiteltiin Perustamiskirja sekä muodostettiin toimikunnan johtoryhmä, johon valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Jorma Toivanen ja jäseniksi: Lukion rehtori Markus Niemi, Rintamaveteraanien puheenjohtaja Markku Laine, kirkkovaltuutettu Martti Mäkitalo, Koskelaisseuran puheenjohtaja Marjatta Vainio sekä Reserviläisten puheenjohtaja Pekka Kanasuo. Johtoryhmä kokoontuu suunnittelemaan toimintaansa kevään 2023 aikana ja kutsuu kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan. Johtoryhmän organisoiman suunnittelukokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Taustaa ja tulevaisuuden perinnetyö

 Kuten hyvin tiedetään, Sotiemme 1939 – 1945 veteraanisukupolvi on kohta poissa. Veteraaniajasta ollaan siirtymässä perinneaikaan. Veteraaniajan organisaatiot purkavat yksi toisensa jälkeen toimintansa, ja tilalle muodostetaan yksi yhteinen perinneajan kokonaisuus, joka tulee toimimaan Tammenlehvän Perinneliiton alaisuudessa. Ei siis olla muodostamassa yhdenkään veteraaniaikana toimineen järjestön perinneyhdistystä – puhumme ”Sotien 1939 – 1945 perinnejärjestöstä”. Kyseessä on laaja kokonaisuus.

Perinneajan keskusjärjestönä tulee toimimaan Tammenlehvän Perinneliitto, jonka alle muodostuu 20 – 25 Alueellista Perinneyhdistystä. Näistä osa on jo perustettu. Varsinais-Suomeen perustetaan tulevan talven aikana Varsinais-Suomen Alueellinen Perinneyhdistys, jonka toimialue tulee olemaan Varsinais-Suomen maakunta.

Kuntakohtaisina toimijoina tulevat olemaan rekisteröimättömät Perinnetoimikunnat. Näitä on Varsinais-Suomeen perustettu tällä hetkellä 16. Loppuja parhaillaan suunnitellaan. Niin tehtiin myös Koskella. Kosken Tl Perinnetoimikunnan perustamista oli valmisteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin ja Rintamaveteraanien Varsinais-Suomen piirin kanssa.