Rakennuskaavatiet

Teknisen lautakunnan kunnossapidettävänä on rakennuskaavateitä noin 13  km.

Tavoitteena on pitää kunnan hoidossa olevat rakennuskaavatiet ja kevyenliikenteen
väylät puhtaana ja kulkukelpoisena kaikkina vuorokauden aikoina.

Lumenauraustyöt suoritetaan tarjouskilpailun perusteella.

 

Kosken katuvalaistuksesta

Kosken taajaman katuvaloista vastaa pääteiden (Hämeentie, Härkätie, Koskentie ja Hongistontie) osalta Tiehallinto.
Tiehallinnon tienkäyttäjän linja 24 h puh. 0200 2100 ottaa vastaan ilmoituksia tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista.
Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.
Katuvalaistusta koskevat ilmoitukset näiden teiden osalta voi tehdä suoraan tähän numeroon. Lisäksi em. numeroon voi ilmoittaa Tiehallinnon hoitoon kuuluvista Koskentien / valtatie 10 ja Sorvastontien / valtatie 10 risteysvalaistuksesta.

Liikenteen asiakaspalvelukeskus on Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.
Liikenteen palauteväylä

Tiehallinto suorittaa valaistuksen tarkistuksen ja kunnostuksen kahdesti vuodessa.
Yksittäisten lamppujen vaihtoa suoritetaan vain erityistapauksessa (liikenneturvallisuus).

Kosken kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, torin ja yleisten alueiden valaistuksesta vastaa tekninen lautakunta.
Keväisin ja syksyisin kaikki valaistuslinjat tarkistetaan ja palaneet lamput vaihdetaan. Yksittäisiä lampunvaihtoja ei yleensä suoriteta.

Katuvalaistuksen toiminnantarkastuksen ja viallisten valaisimien huollon toteuttaa katuvalaistuksen kunnossapitourakoitsijamme; Sähköasennus ja -suunnittelu P. Rautiainen Oy
Katuvalojen vikatietoja voi välittää myös suoraan urakoitsijalle, petri@sahkoasennusjasuunnittelu.fi