Ympäristönsuojelussa on ollut haettavana ympäristönsuojelutarkastajan
viransijaisuus ajalle 8.5.2022 – 9.5.2023. Kelpoisuusehdoksi tehtävään on
määritetty soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva
koulutus.

Määräaikaan 29.4.2022 mennessä saapui 5 hakemusta. Haastatteluryhmän
muodostivat Kosken Tl kunnan tekninen johtaja Mikko Salmi, Marttilan
kunnan tekninen johtaja Kirsi Halkola, ympäristönsuojelusihteeri
Katariina Räty, ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka ja
ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtaja Tapio Luhtala.

Hakijoista tehdyn kokonaisarvion ja vertailun perusteella
haastatteluryhmä valitsi hakemusten perusteella haastatteluun kolme
ansioituneinta hakijaa. Haastattelut toteutettiin 6.5.2022.

Haastatteluryhmälle haastatteluissa muodostuneen käsityksen perusteella
kemiantekniikan kandidaatti Helinä Mäkelän koulutus, osaaminen sekä
haastattelussa osoittamat henkilökohtaiset ominaisuudet vastaavat
parhaiten ympäristönsuojelutarkastajan viransijaisuudessa tarvittavia
ominaisuuksia.

Viransijaisuuden täytössä huomioidaan viiden kuukauden koeaika ja
valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3188,40 €
kuukaudessa.

PÄÄTÖS: Valitsen ympäristösuojelutarkastajan viransijaiseksi kemiantekniikan
kandidaatti Helinä Mäkelän. Helinä Mäkelän estyessä ottamaan
viransijaisuutta vastaan valitsen varahenkilöksi filosofian maisteri Aino
Nuutisen. Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut
terveydentilastaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

MUUTOKSENHAKU, OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tästä viranhaltijapäätöksestä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen
tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä
ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Kosken Tl tekninen lautakunta
Härkätie 5
31500 KOSKI TL

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken Tl kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk