ASIA:         Hevonlinna, lapinkota

Tarjouspyyntö Hevonlinnaan rakennettavasta lapinkodasta on toimitettu 8.3.2023 Kosken Tl eränkävijöille. Tarjouspyyntö on laadittu hyvinvointi- ja teknisen toimen yhteistyönä alueen käyttö ja toimintojen sijoittuminen huomioiden. Tarjouspyyntöä ei ole toimitettu muille toimijoille, huomioiden Kosken Tl eränkävijöiden osoittama kokemus laavurakenteiden hyvästä rakentamistaidosta Kosken Tl kunnan alueella.

Tarjouspyynnössä määritettiin hankinnan sisältö:

– Malli ja mittasuhteet Korian hirren mallin ”Kotalaavu 17+” mukaan.
– Muutokset malliin: etuosan matalat seinät muutetaan pitkiksi penkeiksi hirsilankuilla päällystettynä.
– Materiaalina: hirsityyppi höylähirsi piilutetulla pinnalla. Hirren paksuun vähintään 120 mm.
– Perustus luonnonkivien päälle
– Raakapontti katteen aluslaudoituksena ja musta bitumikate tiivissaumakate.
– Tulisijan ja huuvan asennus

Kosken Tl eränkävijät ovat toimittaneet 18.4.2023 päivätyn tarjouksen, kokonaishinnaltaan 8 700 € (alv 0 %). Tarjous on käyttäen runkomateriaalina 150 mm leveää haapa pelkkahirttä piilutetulla pinnalla.

 

PÄÄTÖS:    Päätän hyväksyä Kosken Tl eränkävijöiden antaman tarjouksen.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk