ASIA:         Ajoneuvon siirto- ja romutuspäätös

Myllykyläntien yksityistien tiehoitokunnan edustaja sekä nimenomainen maanomistaja on esittänyt Kosken Tl kunnalle pyynnön poistaa Myllykyläntiellä sijaitseva romuauto.
Auto sijaitsee Myllykyläntien alkupisteestä noin 4 km päässä. Auto on vioittunut tulipalon takia todella pahoin, eikä siitä ole tunnistettavissa merkkiä, mallia tai runkonumeroa.
Auto on palanut muutamia vuosia sitten.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) § 5:n mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kunta voi toimittaa romuajoneuvon suoraan kerääjälle tai käsittelijälle.

Ajoneuvon omistajaa ei kyetä tiedottamaan siirtokehoituksesta, puutteellisten yksilöintitietojen takia.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) § 5 ja 8.

 

PÄÄTÖS:    Romuajoneuvo siirretään Myllykyläntien varrelta Stena Recycling Oy:n varastoalueelle osoitteeseen Takamaantie 12 A, 21450 Tarvasjoki.
Edellä mainittu romuajoneuvo luovutetaan tällä päätöksellä Stena Recycling Oy:lle lopullista romuttamista ja liikenteestä poistoa varten.

 

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk