ASIA:        Karttapalvelun päivittäminen

Kosken Tl kunnan teknisen toimen toimialalla (tekninen, vesihuolto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) on käytössään sähköisen kartta-aineiston osalta Sweco:n toimittama aineistopalvelin.

Sweco Finland Oy:ltä on pyydetty hinta-arvio olevan karttapalvelun päivittämisestä ja aineistojen asennuksista palvelimelle.

  • kaavamääräyksien, kaavakarttojen ja rakentamisohjeiden linkitys (1300€)
  • kaavan nimen näkyminen kaava-alueen tiedoissa (300€)
  • kaavan rajan korostaminen tai väritys klikattaessa (300€)
  • kunnan palvelut rajapintana Suomi.fi palvelusta (400€)
  • kunnan maanomistus karttapalveluun, kiinteistötunnusten perusteella MML rajapintapalvelusta (600€)
  • liikennemerkit digiroadista (900€)

 

Rakennusvalvonta on osallistunut Valtionvaraministeriön hankkeeseen PIKUPATE – Pienten kuntienpaikkatietojen kokonaisvaltainen hallinta.
Hankkeessa muodostuneet menot katetaan PIKUPATE-hankkeen kautta täysimääräisesti.

 

PÄÄTÖS:   Päätän hyväksyä Sweco Finland Oy:n antaman tarjouksen karttapalvelun päivittämisestä.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk