ASIA:        Ajoneuvon romutuspäätös

Romuajoneuvo, Ford Transit rek.nro FFJ-471, väri valkoinen; on ollut pitkään Kosken Tl kunnan jätevedenpuhdistamon piha-alueella osoitteessa Puhdistamontie 46, 31500 KOSKI TL. Siirtokehotus ajoneuvoon on kiinnitetty 25.8.2023, lisäksi ajoneuvon omistajalle on saatettu siirtokehotus tietoon myös puhelimitse (kuvaviesti ja puhelu).

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) § 5:n mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kunta voi toimittaa romuajoneuvon suoraan kerääjälle tai käsittelijälle.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) § 5 ja 8.

 

PÄÄTÖS:  Romuajoneuvo, Ford Transit rek.nro FFJ-471, väri valkoinen, siirretään Kosken Tl kunnan jätevedenpuhdistamolta Stena Recycling Oy:n varastoalueelle osoitteeseen Takamaantie 12 A, 21450 Tarvasjoki. Edellä mainittu romuajoneuvo luovutetaan tällä päätöksellä Stena Recycling Oy:lle lopullista romuttamista ja liikenteestä poistoa varten.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk