ASIA:       Louhi Kuntapalvelimen ilmakuvapäivitys

Kosken Tl kunnan teknisen toimen toimialalla (tekninen, vesihuolto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) on käytössä Louhi Kuntapalvelin intranet- ja internetpaikkatietopalveluissa, sekä näihin liittyviä sovelluksia ja toiminnallisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Palveluntuottajana on Sitowise Oy.

Sitowise Oy on tarjoutunut saattamaan maanmittauslaitoksen julkaisemat historialliset ilmakuvat kunnan Louhi-kuntapalvelimelle.

Hinta (€ alv 0 %):

  • Käyttöönotto 2.200 eur + ylläpito 100 €/vuosi (sisältäen uudet kuvat vuosittain saatavuuden mukaan)

Rakennusvalvonta on osallistunut Valtionvaraministeriön hankkeeseen
PIKUPATE – Pienten kuntienpaikkatietojen kokonaisvaltainen hallinta. Hankkeessa muodostuneet menot katetaan PIKUPATE-hankkeen kautta täysimääräisesti.

 

PÄÄTÖS:   Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n antaman tarjouksen selostuksen mukaisesti.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk