ASIA:         Virkavapaahakemus, ympäristönsuojelutarkastaja

Jonna Hostikka on toimittanut tekniseen toimeen 25.8.2023 päivätyn
virkavapaahakemuksen, jossa hän hakee virkavapaata
ympäristönsuojelutarkastajan virasta ajalle 4.9.2023 – 31.12.2023.
Hallintosäännön 8. luvun 16 §:n perusteella virkavapaan myöntämisestä
alaiselleen viranhaltijalle päättää toimialajohtaja.

PÄÄTÖS:   Päätän myöntää virkavapaan hakemuksen mukaisesti.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk