ASIA:        Rakennusluokitus ja pysyvän huoneistotunnisteen kehitys, rakennusvalvonta

Kosken Tl kunnan rakennusvalvonnalla on käytössään seudullinen Louhi-Kuntapalvelin intranet- ja internet-paikkatietopalveluissa. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on ottanut käyttöön uuden rakennusluokituksen sekä pysyvän huoneistotunnisteen. Näiden käyttöönotto edellyttää muutoksia ja kehitystyötä käytössämme oleviin Louhi -sovelluksiin.

Sitowise Oy:ltä on pyydetty tarjous käyttöönottotyöt uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnisteen käyttöönotolle.

Sitowise Oy on antanut tarjouksen toimien suorittamiseksi, 5 000 € (alv 0 %).

Rakennusvalvonta on osallistunut Valtionvaraministeriön hankkeeseen
PIKUPATE – Pienten kuntienpaikkatietojen kokonaisvaltainen hallinta. Hankkeessa muodostuneet menot katetaan PIKUPATE-hankkeen kautta täysimääräisesti.

 

PÄÄTÖS:     Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n antaman tarjouksen.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk