ASIA:      Vuokrahyvitys, asunnon korjaus

As Oy Jokilehdon asunnossa nro 9 tapahtuneen lämminvesivaraajan vuodon johdosta, asunnon rakenteille on aiheutunut kosteushaittaa. Vesivahingon aiheuttanut laite ja korjattavat rakenteet ovat taloyhtiön vastuulla. Taloyhtiön isännöitsijä on toteuttanut ulkopuolisen toimijan johdolla kosteuskartoituksen. Kosteuskartoituksen perusteella asunnon rakenteita on aloitettu koneellisesti kuivattaa ja asukkaalle on muodostunut osaltaan olosuhteet, jotka eivät vastaa tavanomaista asuntoa.

Rakenteiden kuivatus jatkuu edelleen, eikä niiden valmistumisesta ole vielä varmaa aikataulua. Asukkaalle on muodostunut asunnon purku- ja kuivaustöistä todellista haittaa, jotka haittaavat asunnon tavanomaista käyttötarkoitusta.

Asunnon kuukausivuokra on 420,55 €/kk.

 

PÄÄTÖS:  Päätän hyvittää asukkaalle heinäkuun vuokran 420,55 €/kk, todetun haitan takia.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi

Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk