ASIA: Puistoalueen käyttöoikeus

Juhlapalvelu Tanja Leino Oy on esittänyt pyynnön saada käyttöoikeus kunnan puistoalueesta 23.7.-30.7.2023 väliselle ajalle. Käyttöoikeuspyyntö on esitetty kiinteistölle 284-416-1-282 (Yli-Isotalo), jonka voimassaolevan asemakaavamukainen käyttö on VP (puisto). Puistoalue sijaitsee toiminnanharjoittajan ravintolatoiminnan välittömässä läheisyydessä. Alueen käyttöoikeutta haetaan ulkoilmakonsertin aluelaajennusta varten.

Käyttöoikeus on esitetty 1 400 m2 kokoisesta alueesta, joka on rakenteeltaan heikkokuntoista puistoniittyä.

Toiminnanharjoittaja vastaa alueen siivouksesta, järjestyksestä ja tapahtuvasta toiminnasta käyttöoikeuden ajan.

 

PÄÄTÖS: Päätän myöntää Juhlapalvelu Tanja Leino Oy:lle käyttöluvan haetulle alueelle esittelytekstin mukaisesti.

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi
Oikausuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk

Viranhaltijapäätös, tekninen johtaja, 22.5.2023 §10 liite