Henkilökohtaiset varajäsenet:
Jarmo Ruohonen Timo Toivonen
Antti Virtanen Heikki Jalli
Renja Rasimus Essi Pietilä
Kari Ruohonen Tapio Luhtala
Tuula Eskola Ulla Tamminen
Puheenjohtaja Jarmo Ruohonen
Varapuheenjohtaja Tuula Eskola
Esittelijänä toimii Mikko Salmi

 

Lautakunnan kokouksiin voivat osallistua myös kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.