16 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

17 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

18 §   SOPIMUS SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTOPAIKASTA SEKÄ LASKUTUKSESTA

19 §   VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN

20 §  KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUS

21 §   KOULUKESKUS RU-HANKINTAMENETTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET 2021

22 §  KATUVALOT 2021

23 §  PÄÄLLYSTEHANKINNAT 2021

24 §  INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-12/ 2020

25 §  TEHTAANTIEN PERUSKORJAUS

26 §  KIINTEISTÖN HÄMEENTIE 43 VUOKRASOPIMUS

27 §  HANKESUUNNITTELUN KILPAILUTTAMINEN, JÄTEVEDENPUHDISTAMO

28 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 04032021 pöytäkirja