46 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

47 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

48 §   UIMARANNAN RUOPPAUS

49 §   VT10-YHDYSVESIJOHDON HANKINTAMENETTELY

50 §   KORVAUSPYYNTÖ, VIEMÄRIKAIVON TUKKEUTUMINEN

51 §    TIEALUEEN SULKULUPA, KOHAUS

52 §    REKLAMAATIO LASKUUN, VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKU

53 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 30062022 pöytäkirja