107 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

108 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

109 §  TALOUDEN TOTEUMA

110 §  VALTUUSTOALOITE, TUKKUVEDEN HINNOITTELU

111 §   LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

112 §  TARJOUKSEN KÄSITTELY, SIIRTOVIEMÄRIN ESISELVITYS

113 §  LAUSUNTOPYYNTÖ, SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS

114 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 30112023 pöytäkirja