64 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

65 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

66 §   HANKINTAMENETTELY, IKKUNAREMONTIT

67 §   TALVIKUNNOSSAPIDON HANKINTAMENETTELY

68 §   TALOUDEN TOTEUTUMA 1-5/2023

69 §    UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

70 §    RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA, JÄTEVEDENPUHDISTAMON KVR-URAKKA

71 §    TIEALUEEN SULKULUPA, KOHAUS

72 §    TUIMALANTIE, JALANKULUN YLITYS

73 §    VUOKRASOPIMUS, ISOKUOVINTIE 11

74 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 29062023 pöytäkirja