85 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

86 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

87 §      VALTUUSTOALOITE, KOULUKESKUKSEN PYSÄKÖINTIALUE

88 §      ILMASTO-OHJELMA

89 §      LIIKENNETURVALLISUUS-SUUNNITELMA

90 §      LIIKENNEMERKIN ASETTAMINEN, VIENOLANTIE

91 §       TALOUDEN TOTEUTUMA 1-6/2023

92 §      TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2024 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2026

93 §       LAUSUNTOPYYNTÖ, LIETTEIDEN KÄSITTELYHINNAT

94 §       RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA, JÄTEVEDENPUHDISTAMON KVR-URAKKA

95 §       ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN

96 §       VILJELYSMAAN VUOKRAUS, SAARELA

97 §       VIEMÄRIVERKOSTON KORJAUS 2023

98 §       MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 28092023 pöytäkirja