54 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

55 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

56 §    VT10-YHDYSVESIJOHDON HANKINTAMENETTELY

57 §    LAUSUNTOPYYNTÖ, LIETTEIDEN KÄSITTELYHINNAT

58 §   OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2022, TEKNINEN LAUTAKUNTA

59 §    TALOUDEN TOTEUTUMA 1-6/2022

60 §    TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025

61 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 25082022 pöytäkirja