51 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

52 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

53 § HANKINTAMENETTELY, IKKUNAREMONTIT

54 § TALVIKUNNOSSAPIDON HANKINTAMENETTELY

55 § VIEMÄRIVERKOSTON KORJAUS 2023

56 § TALOLAN KOULUN SAATTOLIIKENNE 2023, TYÖSUUNNITELMA

57 § LIIKENNETURVALLISUUSTOIMENPITEET 2023

58 § TALOUDEN TOTEUTUMA 1-4/2023

59 § KOULUKESKUS, HÄLYTINJÄRJESTELMÄ

60 § MAKSUSAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ

61 § UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

62 § JÄTEVEDENPUHDISTAMO, INVESTOINTIRAHOITUKSEN HAKU

63 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 25052023 pöytäkirja