38 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

39 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

40 § UIMARANNAN RUOPPAUS

41 § VT-10 YHDYSVESIJOHDON SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

42 § HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTI, AHOPELLONTIE

43 §YHDISTYSTALONKÄYTÖSTÄ PÄÄTTÄMINEN

44 § KOSKEN TL KUNNAN KUNTASTRATEGIA

45 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 25052022 pöytäkirja