87 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

88 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

89 §    OSAVUOSIRAPORTTI 7-9/2021, TEKNINEN LAUTAKUNTA

90 §     TALOUDEN TOTEUTUMA

91 §      HYVINVOINTILAUTAKUNNAN ALOITE, URHEILUPUISTON JA KOULUKESKUKSEN OPASTEET

92 §     KOULUKESKUS SUUNNITELMIEN KÄSITTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET 2022

93 §     LAMPITIEN YHDYSVESIJOHTO, SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

94 §     VALTUUSTOALOITE, KOIRAPUISTO

95 §     REKLAMAATIO LASKUUN, VESIRUNKOJOHDON KORJAUSKULUT

96 §     LIIKENNEMERKIN ASETTAMINEN, MAUNUNTIE

97 §     VUOKRASOPIMUS, KASPERINTIE 7B

98 §     JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA

99 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 25112021 pöytäkirja