75 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

76 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

77 §   VUOKRASOPIMUKSET, HYVINVOINTIALUE

78 §   TALOUDEN TOTEUTUMA 1-9/2022

79 §   LISÄMÄÄRÄRAHA, INVESTOINTIHANKE UIMARANNAN SAUNA

80 §   PUISTOALUEIDEN HOITOTYÖT

81 §    REKLAMAATIO LASKUUN, VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKU

82 §   JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA

83 §   JÄTEVEDENPUHDISTAMO, INVESTOINTIRAHOITUKSEN HAKU

84 §   OSAVUOSIRAPORTTI 1-9/2022, TEKNINEN LAUTAKUNTA

85 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 24112022 pöytäkirja