32 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

33 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

34 §   OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2022, TEKNINEN LAUTAKUNTA

35 §    VT-10 YHDYSVESIJOHDON SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

36 §    VT-10 YHDYSVESIJOHDON POHJATUTKIMUSTEN TOTEUTUS

37 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 21042022 pöytäkirja