1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

3 §          SISÄINEN VALVONTA

4 §          LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2021

5 §          TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021

6 §          TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

7 §          KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUKSET

8 §          VUOKRASOPIMUS, ELTEL NETWORKS OY

9 §          JÄTEVEDEN KÄSITTELYRATKAISUN VALINTA

10 §          HYVINVOINTILAUTAKUNNAN ALOITE, URHEILUPUISTON JA KOULUKESKUKSEN OPASTEET

11 §          KOULUKESKUS SUUNNITELMIEN KÄSITTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET 2021

12 §          KOULUKESKUS RU-HANKINTAMANETTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET 2021

13 §          KATUVALOT 2021

14 §          PÄÄLLYSTEHANKINNAT 2021

15 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Tekninen lautakunta 21012021 pöytäkirja