40 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

42 § TEHTAANTIEN PERUSKORJAUS

43 § KIINTEISTÖSTRATEGIA

44 § KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUS

45 § INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1 -3 / 2021

46 § TIEALUEEN SULKULUPA, KOHAUS

47 § HEVONLINNA 2021

48 § SOPIMUS – SAAREN TALO

49 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 20052021 pöytäkirja