38 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

39 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

40 §     JÄTEVEDENPUHDISTAMON HANKINTA-AINEISTON KÄSITTELY JA  HANKINNAN KILPAILUTUS

41 §      KOULUKESKUKSEN JÄTEKATOKSEN RU-TYÖT

42 §      KOULUKESKUKSEN LIIKUNTAHALLIN IV-KONEIDEN HANKINTAMENETTELY

43 §      LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2023

44 §      TALOLAN KOULUN SAATTOLIIKENNE 2023, TYÖSUUNNITELMA

45 §      HANKINTAMENETTELY, YHDISTYSTALO KORJAUKSET 2023

46 §      HANKINTAMENETTELY, IKKUNAREMONTIT

47 §       OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2023, TEKNINEN LAUTAKUNTA

48 §       TALOUDEN TOTEUTUMA 1-3/2023

49 §       ILMASTOSUUNNITELMA

50 §       MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 20042023 pöytäkirja