66 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

67 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

68 §   ENERGIANSÄÄSTÖ-KAMPANJA, ASTETTA ALEMMAS

69 §   POLTTOAINELISÄ, TALVIKUNNOSSAPITO

70 §   TALOUDEN TOTEUTUMA 1-8/2022

71 §    MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA, KÄYTTÖTALOUS

72 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025

73 §    LAUSUNTO MAA-AINEISLUPAHAKEMUKSEEN, HEVONLINNA

74 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 20102022 pöytäkirja