1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

3 §     JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA

4 §     YHDISTYSTALON JULKISIVUKUNNOSTUS

5 §     KOULUKESKUS RU-HANKINTAMENETTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET  2022

6 §     KOULUKESKUKSEN VESIKATTEEN HUOLTOMAALAUS

7 §     LAMPITIEN YHDYSVESIJOHTO, SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

8 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

9 §     KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

10 §   KIINTEISTÖKANNAN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA

11 §    VALTUUSTOALOITE, KOIRAPUISTO

12 §    SUUNNITTELIJAVALINTA, 10-TIEN YHDYSVESILINJA

13 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 20012022 pöytäkirja