56 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

57 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKISTAMINEN

58 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

59 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITOAIKA

60 §     KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

61 §     SISÄINEN VALVONTA

62 §     LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2021

63 §     SOPIMUSTEN HALLINTA

64 §     LAUSUNTO KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA

65 §     INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1 – 7 / 2021

66 §     OSAVUOSIRAPORTTI 4-6/2021, TEKNINEN LAUTAKUNTA

67 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

68 §      LISÄMÄÄRÄRAHA, RAKENNUSKAAVATIET

69 §      KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUS

70 §      MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Tekninen lautakunta 02092021 pöytäkirja