41 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

43 §    TALOUDEN TOTEUMA

44 §    OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2024, TEKNINEN LAUTAKUNTA

45 §    TIEALUEEN SULKULUPA, KOHAUS

46 §    HANKINTAMENETTELY, TERVEYSASEMAN SISÄILMATUTKIMUS

47 §    LIIKENNEMERKIN ASETTAMINEN, VÄRJÄRINTIE

48 §    ITSENÄISYYDEN PUISTON KEHITTÄMINEN

49 §    JÄTEVESIEN KÄSITTELYRATKAISUT – ESISELVITYS

50 §    KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUE, PYSÄKÖINTIALUEEN KATOS

51 §     VIEMÄRIVERKOSTON KORJAUS 2024

52 §     LUKSUSTELTTA, MAANVUOKRASOPIMUS

53 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 02052024 pöytäkirja