99 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

100 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

101 § JÄTEVEDENPUHDISTAMON KVR-URAKKA

102 § OSAVUOSIRAPORTTI 7-9/2023, TEKNINEN LAUTAKUNTA

103 § SUUNNITTELUSOPIMUS – TIESUUNNITELMA KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ

104 § ANOMUS VIEMÄRILIITTYMÄSOPIMUKSEN PURKAMISESTA

105 § ILMASTO-OHJELMA

106 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 19102023 pöytäkirja