1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

3 §     PUISTOALUEIDEN HOITOTYÖT

4 §    JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA

5 §    JÄTEVEDENPUHDISTAMO, INVESTOINTIRAHOITUKSEN HAKU

6 §    SAUNAN KÄYTTÖMAKSUT

7 §     LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2023

8 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

9 §     KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

10 §   VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKU, HYVITYSANOMUS

11 §     SUUNNITTELIJAN VALINTA, KOULUKESKUS, JÄTEKATOS

12 §    SUUNNITTELIJAN VALINTA, KOULUKESKUS, IV-KONEIDEN VAIHTO

13 §    TALOLAN KOULUN PYSÄKÖINTI, HANKINTAMENETTELY

14 §    PÄÄLLYSTEHANKINNAT 2023

15 §     KADUNPITOPÄÄTÖS

16 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Tekninen lautakunta 19012023 pöytäkirja