50 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

52 §    HEVONLINNA 2021

53 §    LHJ, KIERRÄTYSPISTEEN MAAVUOKRASOPIMUS

54 §    VARIKKO, VESIKATON HUOLTOMAALAUS

55 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 17062021 pöytäkirja