71 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

72 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

73 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

74 §   YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN, JÄTEVESIEN KÄSITTELY

75 §    HYVINVOINTILAUTAKUNNAN ALOITE, URHEILUPUISTON JA KOULUKESKUKSEN OPASTEET

76 §    HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

77 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Tekninen lautakunta 16092021 pöytäkirja