62 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

63 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

64 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025

65 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 15092022 pöytäkirja