29 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

30 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

31 §    TEHTAANTIEN PERUSKORJAUS

32 §    HANKESUUNNITTELUN KILPAILUTTAMINEN, JÄTEVEDENPUHDISTAMO

33 §    LISÄMÄÄRÄRAHA, INVESTOINTIHANKE KOULUKESKUS

34 §    SOPIMUS SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTOPAIKASTA SEKÄ

LASKUTUKSESTA

35 §     LAUSUNTOPYYNTÖ, LIETTEIDEN KÄSITTELYHINNAT

36 §     KUOVIN TEOLLISUUSALUEEN ALUEOPASTE

37 §     INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1 – 2 / 2021

38 §     KUNNAN VARIKKO, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

39 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 15042021 pöytäkirja