115 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

116 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

117 §   TALOUDEN TOTEUMA

118 §   TEKNINEN LAUTAKUNTA TA-2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

119 §   KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN 2024-2026

120 §  SIIRTOVIEMÄRIN ESISELVITYS – TILANNEKATSAUS

121 §   HANKINTAMENETTELY, ULKOIKKUNOIDEN UUSIMINEN

122 §   PÄÄLLYSTETYÖT 2024

123 §   UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

124 §   AVUSTUKSEN HAKU, KESKUSTAN KUNTORATA

125 §   KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUS

126 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 14122023 pöytäkirja