Palveluasunnot on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista tukea ja apua omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen.

Kosken Tl kunnan vanhusten palvelukeskus

Kosken Tl kunnan vanhusten palvelukeskus tarjoaa vanhuksille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan, turvallisen ja viihtyisän kodin. Päivittäisen toiminnan tavoitteena on tarjota vanhuksille virikkeellisiä ja turvallisia vanhuudenpäiviä.

Palvelukeskuksessa on 29 hoitopaikkaa yhden hengen huoneissa ja 2 intervalliasuntoa lyhytaikaisen laitoshoidon tarpeessa oleville.

Palvelukeskuksessa on dementiaosasto Kuusela. Osastolla on 5 hoitopaikka yhden hengen huoneissa. Osastolla on myös oma keittiö ja olohuone ruokailuun ja yhdessäoloon. Osaston ovet ovat ympärivuorokautisesti suljetut.

Vakituiset asukkaat palvelukeskukseen otetaan SAS-työryhmän päätöksellä. SAS-työryhmässä (selvitys-, arviointi- ja sijoitustyöryhmä) ovat edustettuna terveyskeskus, kotisairaanhoito, sosiaalitoimi täydennettynä seurakunnan edustuksella.

Palveluasuntojen vuokrat 1.5.2020 alkaen

Asunnot Neliöt Vuokra €/kk
Kuusela
1 – 4 ja 6 19 m² 227,60 €
Mäntylä
1 – 6 ja 8 – 14 19 m² 227,60 €
Koivula
1 – 15 26,5 m² 317,60 €
16 33 m² 395,40 €

 

 

Lyhytaikainen palveluasuminen

 Lyhytaikainen palveluasuminen (intervalli ja lyhytaikaishoito) on tarkoitettu tilapäiseksi hoitopaikaksi esimerkiksi hoitajan loman aikana tai sairaalahoidon jälkeen ennen kotiin siirtymistä. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä hoitomaksu on 36,00 €/hoitopäivä. Jos hoidettava on palveluasunnossa omaishoitajan vapaapäivien vuoksi, palvelu on maksutonta.

 

Yksityiset hoitokodit ja palveluasunnot

Kun henkilö hakeutuu yksityiseen hoitokotiin tai palvelutaloon omatoimisesti hän huolehtii kustannuksista kokonaan itse. Kunta tulee mukaan kustannuksiin kun hoidon tarve on kartoitettu terveydenhuollon toimesta eikä hoitopaikkaa ole voitu osoittaa julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksiköstä.

Hoitopaikan tarve käsitellään SAS-työryhmässä.
Mikäli kunnan omaan palvelukeskukseen tulee vapaita paikkoja, voidaan henkilö siirtää yksityisestä paikasta kunnan palveluiden piiriin.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus 1.7.2021 alkaen

 

Tiedustelut

Vastaava sairaanhoitaja              044 744 1167