Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
3. Tilinpäätös vuodelta 2022
4. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelu
5. Muut  esille tulevat asiat
6. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_05052023