Kokous 1/2021

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
3 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
4 § Tutustuminen vuoden 2020 arvioinnin painopistealueisiin
5 § Tilintarkastajan väliraportointi
6 § Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020
7 § Muut  esille tulevat asiat
8 § Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_03032021