Kokous 3.10.2023

 

20 §.              Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
21 §.              Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
22 §               Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

– kunnanjohtaja
23 §               Tutustuminen vuoden 2023 arvioinnin painopistealueisiin

hyvinvointikoordinaattori: hyvinvointilautakunnan toiminta ja talous
24 §               Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2023
25 §               Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuodelle 2023
26 §               Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024
27 §               Sidonnaisuusilmoitukset
28 §               Muut  esille tulevat asiat
29 §               Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_03102023