1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
  3. Tilintarkastajan raportointi ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
  4. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
  5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  6. Muut  esille tulevat asiat
  7. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_29052023