Kokous 28.11.2023

30 §               Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
31 §               Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
32 §               Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
33 §               Kunnan henkilöstölle toteutettu hyvinvointikysely
34 §               Tutustuminen vuoden 2023 arvioinnin painopistealueisiin
– tekninen lautakunta ja investoinnit
35 §               Muut  asiat
36 §               Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_28112023