Kokous 17.4.2024

1 §                 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 §                 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
3 §                 Tilinpäätös vuodelta 2023
4 §                 Tilintarkastajan alustava raportointi vuoden 2023 tilinpäätökseen liittyen
5 §                 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelu
6 §                 Muut  esille tulevat asiat
7 §                 Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_17042024