Käsitellyt asiat:

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
 3. Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
  -ennakkotiotoja tilinpäätöksestä
 4. Tutustuminen vuoden 2022 arvioinnin painopistealueisiin:
  -sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta
  -tekninen lautakunta ja investoinnit
 5. Muut  esille tulevat asiat
 6. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_15022023