1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
  3. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
  4. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021
  5. MUUT ASIAT
    6.  ILMOITUSASIAT

TARKASTUSLTK_PTK_13062022