KOKOUS 2/2021

 

  1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
  3. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020
  4. TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020
  5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
  6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
  7. SIDONNAISUUSILMOITUKSET
  8. KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS TILIKAUSILLE 2021-2024
  9. MUUT ASIAT

TARKASTUSLTK_PTK_12052021