Talolan koulu on 1-6 luokkalaisten peruskoulu. Koulussa on noin 150 oppilasta ja se on Kosken Tl kunnan ainoa alakoulu. Koulun tehtävänä on kehittyä monipuolisia opintomahdollisuuksia tarjoavana kouluna, joka edistää oppilaan persoonallisuuden kaikenpuolista kehittymistä, tukee jatko-opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä luo edellytykset suotuisalle sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle sekä ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot.

Hyvä käytös ja hyvät opiskeluvalmiudet koulua ja elämää varten ovat meille tärkeitä tavoitteita.

’Kodista juuret, koulusta siivet, siivillä lupa lentää.’